Home Krachtenbundeling
Krachtenbundeling PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Henk Cuppen   
woensdag 24 augustus 2011 17:07

De inwoners van en rondom “de Graspeel” hebben gehoor gegeven aan de oproepen die onlangs in dit weekblad werden geplaatst om de krachten te bundelen. Deze krachtenbundeling heeft geleid tot de oprichting van actiegroep “Groen Graspeel” en heeft primair als doel te voorkomen dat dit, van oudsher agrarisch, buitengebied gaat verworden tot een vee-industrieterrein. Daarnaast dient ook de ongebreidelde groei van intensieve veehouderij in de zogenaamde verwevingsgebieden een halt toegeroepen te worden. De verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven in natuurgebieden en woonkernen moet mogelijk blijven, maar mag niet leiden tot overlast op andere plaatsen.

In het Brabants Dagblad van 20 augustus wordt melding gemaakt dat het college van B&W van gemeente Landerd met het IRAS-rapport nog onvoldoende zicht heeft op de gevolgen van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid, maar het rapport wel gaat gebruiken voor de verdere ontwikkelingen van de bestemmingsplannen LOG Graspeel en het buitengebied.

Het betreffende IRAS-rapport verwoordt onomwonden dat wonen nabij intensieve veehouderij leidt to effecten op de luchtwegen. Omwonenden worden potentieel blootgesteld aan endotoxinen en micro-organismen. Voor GGD Nederland is dit aanleiding geweest om sterk aan te dringen op een aantal concrete maatregelen zodat de gezondheidsaspecten straks in de beoordeling van omgevingsvergunningen kunnen worden meegenomen. Deze concrete maatregelen bestaan o.a. uit :

-          De afstand van bedrijven tot woonkernen vergroten.

-          Een beoordelingskader en gezondheidsadvies bij vergunningverlening

De Gezondheidsraad zal deze aspecten naast een nader onderzoek naar de gezondheidseffecten in een toekomstig advieskader verwerken.

Kortom : nog veel onduidelijkheid en onzekerheid waardoor gemeentelijke bestemmingsplannen nog onvoldoende richtinggevend kader hebben om verder vorm te geven. Desalniettemin heeft gemeente Landerd bij de Provincie Noord-Brabant ontheffingen aangevraagd waardoor nieuwe en bestaande bedrijven kunnen uitbreiden tot megastallen van 3 hectare. Daarmee wordt Landerd een uitzonderlijke pilot-gemeente , want nergens in den lande zijn/worden zoveel megastallen in een beperkt gebied geplaatst. Voldoende reden voor de onlangs opgerichte actiegroep om ongerust te zijn over toekomstige ontwikkelingen van de intensieve veehouderij in deze omgeving. De actiegroep is voornemens om binnen afzienbare tijd een informatie-bijeenkomst te beleggen waarin de burger meer duidelijkheid wordt gegeven. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om een gemeentelijk burgerinitiatief te starten waardoor een inhoudelijke politieke discussie omtrent de effecten van (on)gewenste groei van intensieve veehouderij, mede als gevolg van veranderende inzichten op het reconstructiebeleid en gezondheidsrisico’s bij omwonenden, kan plaats vinden.

De onlangs opgerichte actiegroep wil graag in contact komen met een ieder die zijn of haar mening wil geven over de Landerdse “experimenteertuin” in de Graspeel of IV-ontwikkelingen in het buitengebied. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Hoe meer reacties, hoe beter, want samen staan we sterk en kunnen we voorkomen dat onze gemeentelijke bestuurders, door verkeerde beslissingen, straks desastreuze gezondheidsproblemen bij onze inwoners veroorzaken.

Laatst aangepast op woensdag 24 augustus 2011 17:09