Home Brabant leefbaar minder beesten
Brabant leefbaar minder beesten PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag 25 oktober 2012 21:22

Brabant leefbaar: minder beesten

Reactie van bewoners- en milieugroepen in de Peel naar aanleiding van artikel Yves de Boer  ( provincie Brabant ) in de Gelderlander

 

Brabant leefbaar: minder beesten!
Gedeputeerde Yves de Boer roept de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel op om ‘uit de loopgraven te komen’ en een dialoog aan te gaan over de intensieve veehouderij ( De Gelderlander, 15 oktober). Hij beschouwt onze weigering (‘boycot’) om deel te nemen aan de Peelhorstconferentie op 8 oktober in Milheeze als een gemiste kans. Even een stukje recente historie:
30.000 (dertigduizend) inwoners van Brabant hebben drie jaar geleden via het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’ duidelijk gemaakt zich ernstig zorgen te maken over hun leefomgeving (denk maar aan de Q-koorts). In maart 2011 heeft Provinciale Staten (PS) een motie aangenomen, waarin staat dat het aantal dieren in Brabant verminderd moet worden. Graag herinneren wij gedeputeerde De Boer er aan dat we dit voorjaar drie keer met de provincie aan tafel hebben gezeten, waarbij de gedeputeerde twee keer actief betrokken was. Tijdens die gesprekken hebben we opnieuw gevraagd om de motie van PS uit te voeren. Inderdaad hebben we daarbij een voorwaarde op tafel gelegd: de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen willen minimaal een toezegging voor een ‘stand still’ van de veestapel. Dit standpunt is niet meer dan reëel en sluit naadloos aan op de eerder door Provinciale Staten aangenomen motie (verkleining van de veestapel). Daar is alle reden toe. Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat de varkensstapel in de Peel de afgelopen 10 jaar met ruim 20 procent is toegenomen. Wij beschouwen het groeiend aantal dieren in de Peel als onacceptabel, omdat dáár de bron ligt voor de voortgaande aantasting van milieu, landschap, leefbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid. Zolang daar geen open discussie over mogelijk is, heeft een dialoog weinig zin. Gedeputeerde De Boer vraagt ons om uit de loopgraven te komen. “Dan zullen ze zien dat hun grieven en wensen met respect aangehoord worden door anderen.” Dat is precies waar het om gaat.
We worden even ‘aangehoord’ en vervolgens gaan de bestuurders weer hun eigen gang. Bewoners- en milieugroepen hebben de afgelopen decennia uitgebreid gereageerd op uiteenlopende notities, structuurvisies, enz. Onze argumenten werden stelselmatig terzijde geschoven met uitvluchten als ‘Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken’. Wij willen graag deelnemen aan een dialoog, maar dan serieus en inhoudelijk en niet alleen om gehoord te worden.
Wim Verbruggen en Jan van Hoof,
Namens de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel.
www.knakdeworst.nl
Laatst aangepast op donderdag 25 oktober 2012 21:33